Friskvård och stressterapi

 

Vi kan tillsammans förändra din livsstil på ett sätt som passar just till din personlighet och dina behov och längtan.
I din utvecklingsplan kommer det att ingå alla delar som berör dig för att må bra.
Du kommer att få det stödet som du behöver för att bli motiverad och kunna genomföra din utvecklings plan.

"Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
Först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa."
Sören Kierkegaard