Meditation

Meditation är en väldig kraftfull visualisering som hjälper dig att uppnå:

  • Djupavslappning
  • Målbildsträning
  • Minskad stress och oro
  • En medvetenhet om tankens kraft
  • En effektiv påverkan på kroppsminnet
  • Starka mentala färdigheter
  • Bearbeta olika slags fobier