Mindfulness

 

Vad är Mindfulness?

"Erfarenheten av mindfulness kan inte fångas i ord, därför att medvetenhet inträffar innan ord uppstår i vårt sinne." Ola Schenström

Genom Mindfulness: "Vi följer vad som just nu pågår i vårt liv, ögonblick för ögonblick, medvetna om vad som sker i våra sinnen, vår kropp och tankevärld. En sådan flexibel inställning ökar våra möjligheter att stund för stund göra kloka val och hantera en ständigt föränderlig omvärld konstruktivt och med vår energi i behåll." Ola Schenström

Genom Mindfulness kan man:

 • Minska sin stress (Du är väl medveten om att stress är orsaken till många av sjukdomar)
 • Öka sin koncentrationsförmåga överraskande mycket
 • Kunna hantera och ta ansvar för sina egna känslor, tankar och vanemässiga beteendet istället för att agera ut automatisk eller skylla på omgivningen, energitjuvar o.s.v.
 • Bli uppmärksam på sin kropps signaler och dess behov
 • Kunna prioritera och upptäcka nya valmöjligheter
 • Använda sina erfarenheter på ett effektivt sätt och våga erfara på nytt
 • Analysera och bearbeta det förflutna och planera för framtiden men ändå vara i nuet
 • Få en djupare förståelse att den enda delen av livet som man kan påverka och leva fullt ut är nuet
 • Acceptera situationens tillvaro, därefter bestämma sig för att låta vekligheten och situationen vara som den är eller förändra det
 • Skapa en medvetenhet om sina inre resurser och sina yttre möjligheter
 • Skapa ett sunt och stabilt förhållningssätt till livet
 • Bli mindre distraherad och irriterad
 • Minska självkritiken och lära sig att sätta rimliga krav på sig själv
 • Vara fördomsfri och bemöta sina medmänniskor med förståelse och empati
 • Upptäcka mängder av härliga detaljer och nyanser i livet
 • Sluta med ältandet och lära sig att kunna släppa det oönskade
 • Minska tidspressen och känslan av splittring
 • "Lära känna sig själv bättre genom att lyssna inåt: på tankar, känslor och kanske framför allt på vad kroppen signalerar. Vi tränar såväl våra relationer till oss själva som till andra och till världen." Ola Schenström