Regressionsterapi

 

Regression är ett grekiskt ord och betyder återupplevelse eller tillbakagång.
Processen börjar med ett kort samtal kring ämnet. Den fortsätter med en djupavslappning där klienten berättar om sina upplevelser.
Klienten är hela tiden medveten och i kontakt med terapeuten. Klienten kan bryta sessionen när hen så vill.
Klienten kommer att få kontakt med de djupa delarna i sin inre värld eller de omedvetna delarna. Även de bortträngda och obearbetad känslorna som finns lagrade i kroppsminnet och i känslominnet och som påverkar nuet.

Genom Regression kan man:

 • Få medvetenhet och bearbeta förträngda känslorna
 • Bli av med blockeringar och skapa energiflöde
 • Öka självkännedomen
 • Bearbeta fobier, skuldkänsla, ångest och smärta
 • Minska stressnivå
 • Bryta mönstret och inte trassla in sig i samma konflikt om och om igen
 • Hitta kopplingarna mellan tanken, känslan och handlingen
 • Hitta orsaken till när det positiva tänkandet inte är tillräckligt
 • Göra en emotionellresa och finna frid och harmoni
 • Göra en kroppsresa och få en friskare kropp genom att bearbeta kroppsminnet
 • Bli medveten om sina delspersonligheter och bearbeta dem
 • Få en överraskande och spännande upplevelse
 • Bli medveten om inre resurser och öka vitaliteten
 • Bli medveten om upplevelser som har satt sina spår i personligheten
 • Få en bättre relationer t.ex. med sina barn